பாதுகாப்பு பூட்டுகள் என்றால் என்ன?

2022-07-21

பாதுகாப்பு பேட்லாக்ஸ் என்பது 24 மணி நேரமும் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் இறுதி மீட்பர். நீங்கள் நினைத்திருக்க வேண்டும், அவை கடையில் நீங்கள் காணும் ஒத்த பூட்டுகளா அல்லது அவை சிறப்பு வாய்ந்தவையா? தெளிவுபடுத்த, அவை தோற்றத்தில் ஓரளவு ஒத்ததாகவும், கடையில் கிடைக்கும் ஒன்றைப் போலவும் உள்ளன, ஆனால் முக்கிய வேறுபாடுகள் உள்ளன என்பதை நாங்கள் விளக்க விரும்புகிறோம். பாதுகாப்பு பூட்டுகள் நிலையான பூட்டுகளிலிருந்து வேறுபட்டவை.


மற்ற பூட்டுகள் கதவுகளைப் பாதுகாக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, பாதுகாப்பு லாக்கர்கள் ஆனால் பாதுகாப்பு பூட்டுகள் சிறப்புத் தேவைகளுக்குப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கும் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன. சாத்தியமான அபாயங்களிலிருந்து ஊழியர்களின் பாதுகாப்பிற்காக வால்வுகளைப் பாதுகாப்பதற்காக அவை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் அவை உபகரணங்களிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. துல்லியமாக பூட்டுகள் உயர்-பாதுகாப்பு பயன்பாடுகளுக்காக வடிவமைக்கப்படவில்லை, அவை பொதுவாக பிளாஸ்டிக் அல்லது அலுமினியம் போன்ற அரிப்பை ஏற்படுத்தாத பொருட்களைப் பயன்படுத்தும் இலகுரக பொருட்களிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகின்றன. அவர்கள் பல பிரகாசமான மற்றும் அழகான வண்ணங்களில் வாங்கலாம்.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy